โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ” โอซาก้า ” เริ่มต้นเพียง 7,480 บาท

12672844221267284422

 

 

แพ็คกระเป๋าแล้วไปกันนนนน 🎒🧳

✈️ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ” โอซาก้า ” (ต่อเครื่องฮ่องกง)
✈️ เดินทางด้วยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

🛍พร้อมช้อปปิ้งขากลับที่ฮ่องกงแบบฟินน 🛍

บริการแบบฟูลเซอร์วิส ในราคาเริ่มต้นเพียง 7,480 บาท 
** ราคานี้ยังไม่ร่วมภาษีสนามบินนะจ้ะ **

มาจองเถอะ ถูกม๊ากกกกกก 📣📣
สอบถามเขามา เราจัดให้ แล้วไปกันเล้ยยย 🖐

#ABACUSTRAVELSERVICE