ประกัยภัยการเดินทาง จาก เอช อินชัวร์แลนซ์

AXA

สมาร์ททราเวลเลอร์ – มอบความคุ้มครองแก่คุณตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

สมาร์ททราเวลเลอร์ ช่วยเดินทางสู่จุดหมายด้วยความอุ่นใจกับความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ และค่าชดเชยการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งการเดินทางที่ไม่ราบรื่นต่างๆ

ส่วนที่ ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์ จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล
สำหรับการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 2,000,000 3,000,000
2 การรักษาพยาบาล
ชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณีได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง 1,500,000 2,000,000 3,000,000
3 ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ในกรณีฉุกเฉินและการเคลื่อนย้าย /
ให้บริการโทรศัพท์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง และสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการส่งกลับภูมิลำเนา ในกรณีจำเป็น 1,500,000 2,000,000 3,000,000
4 การส่งกลับภูมิลำเนา
  • กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย จ่ายค่าบริการในส่วนของค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดสำหรับผู้เอา ประกันภัย และผู้ดูแลทางการแพทย์ เพื่อส่งกลับประเทศไทย
  • กรณีสูญเสียชีวิต ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามสมควรในการฝังหรือฌาปนกิจศพ หรือค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพกลับประเทศไทย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ
1,500,000
2,000,000
3,000,000
5 ความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วน ตัว
คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า และทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย ในระหว่างการเดินทาง ค่าทดแทนสูงสุดต่อชิ้น/รายการ/ชุด ไม่เกิน 5,000 บาท โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกต่อครั้ง 500.- บาท
50,000
50,000
50,000
6 การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
จ่ายค่าทดแทนต่อคน เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ในกรณีกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัย มาถึงล่าช้าอย่างน้อยสุด 12 ชั่วโมงนับจากเวลาที่กำหนดไว้
20,000 

1,000/12ชั่วโมง

(hrs.)

20,000 

1,000/12ชั่วโมง

(hrs.)

20,000 

1,000/12ชั่วโมง

(hrs.)

7 การล่าช้าของการเดินทาง
จ่ายค่าทดแทนต่อคน เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ในกรณีที่สายการบินพาณิชย์ออกเดินทางล่าช้า หรือถูกเลื่อนออกไปอย่างน้อยสุด 12 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กำหนดไว้ (ต่อคน) 25,000 

1,000/12ชั่วโมง

25,000 

1,000/12ชั่วโมง

25,000 

1,000/12ชั่วโมง

8 การสูญเสียเงินประกันหรือการยกเลิก
สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าที่พักที่จ่ายไปล่วงหน้า ในกรณีไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการได้ หลังจากการประกันภัยนี้มีผลบังคับ และการยกเลิกเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง
30,000
30,000
30,000
9 การลดจำนวนวันเดินทาง
สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าที่พักที่จ่ายไปล่วงหน้า รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น สำหรับการลดจำนวนวันเดินทาง ซึ่งเกิดขึ้นกรณีจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้
30,000
30,000
30,000
10 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รับผิดชอบชดใช้สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของ บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทางซึ่งผู้เอาประกันภัย จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
1,000,000
1,000,000
1,000,000

แผน ครอบครัว : ตารางผลประโยชน์
สำหรับคู่สมรส ความคุ้มครอง จะเป็นตามตารางผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น
สำหรับบุตร ผลประโยชน์ตามตารางข้างต้น จะลดลง 50% จากจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมาย เหตุ : สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุเกิน 70 ปีบริบูรณ์ จำนวนเงินเอาประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองส่วนที่ 1 จะจำกัดอยู่ที่ 50% ของค่าทดแทนในรายการนั้นๆ

แอกซ่า ฮอตไลน์ ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินและคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

 

ประกัยภัยการเดินทาง จาก มอนเดียล แอสซิสแทนซ์

มอนเดียล แอสซิสแทนซ์มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในเครือกลุมบริษัท มอนเดียล แอสซิสแทนซ์ ผู้นำทางด้านการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน และการประกันภัยการเดินทาง บริษัทในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2543

ประกัยภัยการเดินทาง จาก ไอ เอ จี ประกันภัย

ไอ เอ จี ประกันภัยNZI เป็นแบรนด์ของ ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย

ที่ให้บริการรับประกันภัยทั้งส่วนพาณิชยกรรม และส่วนบุคคล NZI เป็นหนึ่งในแบรนด์ของอินชัวรันซ์ ออสเตรเลีย กรุ๊ป หรือ ไอเอจี

หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจประกันภัยในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และ เอเชีย NZI ยึดมั่นต่ออุดมการณ์ที่จะมอบการบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องให้กับ ลูกค้า ด้วยจุดยืนที่ชัดเจนในด้านการให้บริการ ประกอบกับสถานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทฯ ทำให้ทุกวันนี้ IAG จึงก้าวเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่สามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในทุกระดับได้เป็นอย่างดี