SWISS TRAVEL PASS

บัตรเดินทาง สวิสทราเวิลพาส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1514969134025

 

 

 

 

เข้าชมพิพิธภัณฑ์หลายแห่งได้ฟรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางชมวิวทิวทัศน์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทาง Glacier Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทาง Bernina Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทาง Golden Pass Line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทาง Wilhelm Tell Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทาง Palm Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทาง Mont Blanc Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทาง Pre-Alpine Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swiss Train 18