มาตรการผ่อนผันวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

หลังจากวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

ทางการญี่ปุ่นได้ประกาศเรื่องการผ่อนผันวีซ่าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยและมาเลเซีย

ทางบริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด ได้รับคำถามมากมายจากท่านลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องนี้

ทางเรา จะนำอีเมลล์ฉบับดังต่อไปนี้ มาเป็นคำตอบสำหรับทุกท่านค่ะ