ปลั๊กไฟฟ้าต่างประเทศทั่วโลก

ปลั๊กไฟฟ้าต่างประเทศทั่วโลก

แบบ C

ประเทศที่ใช้ปลั๊กแบบ C มีดังนี้ Albania, Algeria, Angola, Argentina, Austria, Azores, Balearic Islands, Bangladesh, Belgium, Bolivia, Bosnia, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canary Islands, Cape Verde, Central African Republic, Channel Islands, Chile, Comoros, Congo, Croatia, Dem. Rep. of Congo (Zaire), Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Cyrpus, Denmark, Djibouti, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Faeroe Islands, Finland, French Guiana, Gabon, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Isle of Man, Israel, Italy, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Madeira, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Monaco, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nepal, Netherlands, Niger, Norway, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, St. Vincent, Senegal, Serbia, Slovenia, Somalia, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uruguay, Vietnam, Yugoslavia (former), Zambia

 

แบบ D

ประเทศที่ใช้ปลั๊กแบบ D มีดังนี้ Afghanistan, Bangladesh, Benin, Botswana, Cameroon, Chad, Dem. Rep. of Congo (Zaire), Dominica, Ecuador, El Salvador, Ethiopia, French Guiana, Ghana, Greece, Guadeloupe, Guyana, Hong Kong, India, Iraq, Jerusalem, Jordan, Kenya, Lebanon, Libya, Macao, Madagascar, Maldives, Martinique, Monaco, Myanmar (Burma), Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Qatar, St. Kitts-Nevis, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, United Arab Emirates, Yemen, Zambia, Zimbabwe

 

แบบ E

ประเทศที่ใช้ปลั๊กแบบ E มีดังนี้ Belgium, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canary Islands, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Czech Republic, Djibouti, El Salvador, Equatorial Guinea, France, French Guiana, Greece, Guadeloupe, Ireland, Indonesia, Italy, Laos, Latvia, Lithuania, Madagascar, Mali, Martinique, Monaco, Morocco, Niger, Poland, St. Vincent, Senegal, Slovakia, Syria, Tahiti, Tunisia.