เกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิ

 

เกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

ซึ่งมีความหมายว่า “แผ่นดินทอง” และทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวัน เสาร์ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2545  ชื่อสากลของสนามบินสะกดตามการถ่ายตัวสะกดภาษาสันสกฤต ว่า "Suvarnabhumi" แทนการเขียนทับศัพท์ตามระบบราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งสะกดว่า "Suwannaphum"  สถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร คือ เฮลมุต ยาห์นชาวอเมริกัน-เยอรมัน และบริษัทเมอร์ฟี/ยาห์นสำนักงานใหญ่ที่ชิคาโก ซึ่งแบบอาคารสนามบินได้ถูกปรับเปลี่ยน ขนาดอาคาร และวัสดุจากแบบเดิมไปในหลายส่วน เช่น เพิ่มการประดับยักษ์ และสถาปัตยกรรมไทยเพิ่มเข้าไปโดยสถาปนิกชาวไทย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แผ่นดินทองประตูสู่เอเชีย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ (8,000 เอเคอร์) ตั้งอยู่บนถนนบางนา - ตราด กม. 15 อยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานคร 25 กม.

ศักยภาพในระยะแรก

รองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี
รองรับเที่ยวบินได้ 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
รองรับการขนถ่ายสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี

รู้จักสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ (ชื่อเดิม: สนามบินหนองงูเห่า) เป็นสนามบินตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด ในตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปิดใช้งานวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยใช้งานแทน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง นโยบายรัฐบาลได้กำหนดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของ ประเทศ และจะเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค เอเชียอาคเนย์ จากข้อมูลการจัดอันดับล่าสุดของเว็บไซต์ "สมาร์ตทราเวลดอตคอม" ที่มีการสำรวจความเห็นของผู้เดินทางทั่วโลกเปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของไทยนั้นได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานยอด เยี่ยมอันดับที่ 4 ของโลก รองจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี และท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย

สายการบิน

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ศูนย์กลางการบินและประตูสู่เอเชีย ให้บริการ 102 สายการบิน สู่ 142 เมืองทั่วโลก สำหรับสายการบินระหว่างประเทศ

ขนส่งอากาศยาน

 • เฟดเอกซ์ (Federal Express)
 • ยูพีเอส (United Parcel Service)
 • ดีเอชแอล (DHL)
 • คาเธย์แปซิฟิก (Cathay Pacific Cargo)
 • ลุฟท์ฮันซา (Lufthansa Cargo)
 • อีวีเอแอร์คาร์โก (Eva Air Cargo)
 • ไชน่าแอร์ไลน์(China Airlines Cargo)
 • เคแอลเอ็ม (KLM Cargo)
 • สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines Cargo)
 • ออลนิปปอนแอร์ไลน์ (All Nippon Cargo)
 • เจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines Cargo)
 • นิปปอนคาร์โกแอร์ไลน์(Nippon Cargo Airlines)
 • มาร์ตินแอร์คาร์โก(Martin air Cargo)
 • ช่างไห่แอร์ไลน์คาร์โก(Shanghai Airlines Cargo)
 • กูซูแอร์ไลน์คาร์โก (Kuzu Airlines Cargo)
 • โคเรียนแอร์คาร์โก(Korean Air Cargo)
 • เอเชียนาคาร์โก (Asiana Cargo)

ระบบทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน

ทางวิ่ง มี 2 เส้น กว้างเส้นละ 60 เมตร ยาว 3,700 เมตร และ 4,000 เมตร ห่างกัน 2,200 เมตร มีทางขับขนานกับทางวิ่งทั้ง 2 เส้น ให้บริการขึ้น-ลง ของอากาศยานได้พร้อมกัน และเมื่อพัฒนาจนสมบูรณ์แล้ว จะมีทางวิ่งทั้งหมด 4 เส้น เป็นทางวิ่งข้างละ 2 เส้นขนานกัน และมีหลุมจอดอากาศยาน มีจำนวน 120 หลุมจอด (จอดประชิดอาคาร 51 หลุมจอด และจอดระยะไกลอีก 69 หลุมจอด) รวมถึงหลุมจอดอากาศยานขนาดใหญ่ไว้ด้วย จำนวน 5 หลุมจอด

แผนที่ภายในอาคารผู้โดยสารแต่ละชั้น

อาคารผู้โดยสารเป็นอาคารเดี่ยว ช่วงกว้าง ไม่มีเสากลางอาคาร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 563,000 ตร.ม. มี 8 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน มีรายละเอียดแต่ละชั้น (ตามแผน) ดังต่อไปนี้

 • ชั้น 1 - สถานีรถโดยสาร (Bus Lobby)

 • ชั้น 2 - ผู้โดยสารขาเข้า (Arrivals)

 • ชั้น 3 - จุดนัดพบและร้านค้าต่างๆ

 • ชั้น 4 - ผู้โดยสารขาออก (Departures)

 • ชั้น 5 - สำนักงานบริษัทการบินไทย และกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ (Star Alliance)

 • ชั้น 6 - ภัตตาคาร

 • ชั้น 7 - ที่ชมทัศนียภาพ

 • ชั้นใต้ดิน - สถานีรถไฟฟ้า

อาคารจอดรถ

อาคารจอดรถมี 3 อาคาร แต่ละอาคารสูง 5 ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสาร สามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง 5,000 คัน นอกจากนี้ยังมีที่จอดรถบริเวณอื่นๆ รวมทั้งหมดกว่า 15,677 คัน

การเดินทาง และระบบคมนาคมภายในท่าอากาศยาน

การคมนาคมภายในท่า อากาศยาน มีศูนย์กลางอยู่ที่ ศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 42,000 ตร.ม. หรือ 26 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาความคับคั่งของการจราจรหน้าอาคารผู้โดยสาร โดย บมจ. ท่าอากาศยานไทย จะจัดให้มี Airport Shuttle Bus รับส่งผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน จากศูนย์ขนส่งสาธารณะ ไปยังอาคารผู้โดยสาร และสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในท่าอากาศยาน โดยไม่คิดค่าบริการ

 

รถโดยสารประจำทาง

ขสมก. ดำเนินการรถโดยสารประจำทาง มายัง สถานีรถโดยสารใน 7 เส้นทาง ดังนี้

 

- สาย 549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มีนบุรี - บางกะปิ
จากสุวรรณภูมิ แยกซ้ายเข้า ถ. อ่อนนุช แยกขวาไปตาม ถ. ร่มเกล้า แยกซ้ายไปตาม ถ.สีหบูรานุกิจ มีนบุรี แยกซ้ายเข้า ถ. เสรีไทย สุดเส้นทางที่ บางกะปิ

- สาย 550 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แฮปปี้แลนด์
จากสุวรรณภูมิ แยกซ้ายเข้า ถ. อ่อนนุช แยกขวาไปตาม ถ. ศรีนครินทร์ แยกซ้ายไปตาม ถ.ลาดพร้าว แยกขวาไปตาม ถ. แฮปปี้แลนด์ สุดเส้นทางที่ แฮปปี้แลนด์

- สาย 551 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางด่วน)
จากสุวรรณภูมิ ไปตาม ถ. กรุงเทพ - ชลบุรี ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงด่านพระราม 9 ไปตาม ถ. พระราม 9 ถ. อโศก - ดินแดง ถ. ราชวิถี สุดเส้นทางที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

- สาย 552 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช
จากสุวรรณภูมิ ไปตาม ถ. บางนา - ตราด แยกขวาไปตาม ถ. สุขุมวิท สุดเส้นทางที่ สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช

- สาย 553 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สมุทรปราการ
จากสุวรรณภูมิ แยกซ้ายเข้า ถ. อ่อนนุช แยกซ้ายเข้า ถ. กิ่งแก้ว แยกขวาไปตาม ถ. บางนา-ตราด แยกซ้ายไปตาม ถ. ศรีนครินทร์ แยกขวาไปตาม ถ.สุขุมวิท แยกซ้ายไปตาม ถ. สายลวด สุดเส้นทางที่ สมุทรปราการ

- สาย 554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต (ทางด่วน)
จากสุวรรณภูมิ ไปตาม ถ. กรุงเทพ-ชลบุรี แยกขวาไปตาม ถ. วงแหวนรอบนอก (ตะวันออก) แยกซ้ายไปตาม ถ. รามอินทรา ถ. แจ้งวัฒนะ แยกขวาไปตาม ถ. วิภาวดีรังสิตผ่านท่าอากาศยานกรุงเทพ สุดเส้นทางที่ รังสิต

- สาย เฉพาะกิจ ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทางด่วน)
จากรังสิต ไปตาม ถ. วิภาวดีรังสิต ถึงแยกดินแดง เลี้ยวซ้ายเจ้าทางด่วนพระราม 9 ไปตาม ถ. ศรีนครินทร์ และเข้า ถ. กรุงเทพ - ชลบุรี สุดเส้นทางที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รถยนต์ส่วนบุคคล

สามารถไปส่งผู้ โดยสารขาออกได้ที่ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 สำหรับการรับผู้โดยสารขาเข้ารับได้ที่ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 และหากต้องการจอดรถคอย จะต้องไปจอดที่ อาคารจอดรถ

 

รถแท็กซี่

เข้าไปส่งผู้โดยสาร ได้ที่ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 และเมื่อส่งแล้วต้องออกไป โดยไม่สามารถแวะรับผู้โดยสารได้ สำหรับผู้ที่จะใช้บริการแท็กซี่ จะต้องไปที่ ศูนย์การขนส่งสาธารณะ โดย Shuttle Bus

รถบัส

รถบัสสำหรับกรุ๊ปทัวร์ สามารถขึ้นไปส่งผู้โดยสารขาออกได้ที่ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 จากนั้นต้องไปจอดรอที่ ศูนย์การขนส่งสาธารณะและเมื่อมารับผู้โดยสารขาเข้าให้จอดรับที่ ชั้น 1

รถไฟฟ้า

เป็นระบบรถไฟฟ้าตามแนวเส้นทางรถไฟสายตะวันออก มี 8 สถานีได้แก่ พญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก ทับข้างลาดกระบัง และสุวรรณภูมิ โดยมีสถานีอยู่ใต้อาคารผู้โดยสารรูปแบบบริการมี 2 ประเภท คือ รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เชื่อมระหว่างสถานีรับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมือง ซึ่งตั้งอยู่ที่มักกะสัน ซึ่งผู้โดยสารสามารถเช็คอินตั๋วโดยสารและกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้าได้ที่สถานี นี้ ปลายทางอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จอดรับส่งเฉพาะสถานีต้นทางและปลายทางเท่านั้น ระยะทาง 25 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 15 นาที จำนวน 4 ขบวน ๆ ละ 4 ตู้โดยสาร รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการระหว่างสถานีพญาไท ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า บีทีเอส และสถานีปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะจอดรับส่งทุกสถานี ระยะทาง 28 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที จำนวน 5 ขบวน ๆ ละ 3 ตู้โดยสาร

เกร็ดข้อมูล มหัศจรรย์เลข 9

นอกเหนือกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 เดือน 9 (กันยายน 2549) ซึ่งมีการวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีนักวิ่งจากภูมิภาคต่างๆ (จำนวนที่ลงทะเบียน 9,999 คน) แล้ว เป็นที่น่าสังเกตถึง มหัศจรรย์เลข 9ดังต่อไปนี้

 • อาคาร ผู้โดยสารและอาคาร เทียบเครื่องบิน มีระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้น 9 เมตร ซึ่งเสาหลัก (เสาไพลอนที่ค้ำซูเปอร์ทรัส) หรือคานหลักรั้น มี 2 ตัวต่อ 1 คาน รวมกันเป็น 1 ชุด
 • เสา 2 ตัวที่ค้ำคานนี้จะห่างกัน 81 เมตร (8+1=9)
 • ชุดเสาที่อยู่ทางทิศตะวันออกจะห่างจากชุดเสาทางด้านทิศตะวันตก 126 เมตร (1+2+6=9)
 • หลังคาผ้าใยสังเคราะห์ที่ติดตั้งกับอาคารเทียบเครื่องบินทั้งหมด 108 ช่วง (1+0+8=9)
 • สำหรับทางเลื่อนระนาบผิวเฉพาะในเทอร์มินอลมีทั้งหมด 95 ชุด มีความยาวตั้งแต่ 27 เมตร (2+7=9) และ 108 เมตร (1+0+8=9)
 • ความเร็วของทางเลื่อนในอาคารรวมทั้งทางเลื่อนลาดเอียง มีความเร็วนาทีละ 45 เมตร (4+5=9)

TAG  : ข้อมูลเกี่ยวกับ สนามบินสุวรรณภูมิ Suwannaphum