“งานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง – ซัมเมอร์ 2014”

     มาพบกับเรา งานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ซัมเมอร์ 2014
     โดยองค์กรส่งเสริมท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JNTO)
     วันที่ 24 - 27 กรกฏาคม 2557  (วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์)
     ที่ศูนย์การค้าแกรนด์เซ้นทรัลพระราม 3 บูทที่ 15