ตั๋วเครื่องบิน

Air Ticket

บริการจองตั๋วเครื่องบิน ออกตั๋วเครื่องบิน สายการบินชั้นนำทั่วโลก

อบาคัส ทราเวล เซอร์วิส เราให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน ออกตั๋วเครื่องบิน ของสายการบินชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเราช่วยท่านหาตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง ตามความต้องการและตามงบประมาณของท่าน

ทำใมถึงต้องเลือกใช้บริการจองตั๋วเครื่องบินกับเรา ?

1.เราสามารถให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง และราคาของตั๋วเครื่องบินที่เหมาะกับลูกค้ามากที่สุด

2. เรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามข้อสงสัย ให้อย่างรวดเร็ว

3. เรามีบริาการหลังการขาย คอยช่วยเหลือ ดูแล ลูกค้าตลอดการเดินทาง

เกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบิน

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบิน ดังนี้

  1. โดยปกติราคาตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน ถึงแม้จะเป็นเที่ยวบินดียวกัน ขั้นบินเดียวกัน ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคลาสในการทำการจองซึ่งมีหลายระดับในชั้นประหยัด รวมทั้งช่วงเวลาที่ออกตั๋วเครื่องบิน(ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน) โดยปกติหากผู้โดยสารจองตั๋วเครื่องบินพร้อมกับออกตั๋วเครื่องบินไว้เนิ่นๆ ราคามักจะถูกกว่าจองตั๋วเครื่องบินและออกตั๋วเครื่องบินในช่วงเวลาที่ใกล้กำหนดบิน นอกจากนี้ราคาตั๋วเครื่องบินยังขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทางว่าตรงกับเทศกาลสำคัญหรือไม่ หากตรงกับเทศกาล ราคาตั๋วเครื่องบินมักจะปรับสูงขึ้น โดยเงื่อนไขนี้กำหนดมาจากสายการบิน
  2. ในกรณีที่ผู้โดยสารแจ้งให้เอเย่นต์จองตั๋วเครื่องบินไว้ในระบบ แต่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบิน(ยังไม่ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน) เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนใหญ่ราคามักจะปรับขึ้น ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และค่าน้ำมันในตลาดโลก
  3. ในกรณีผู้โดยสารสอบถามราคาแต่ยังไม่ได้ทำการจอง และยังไม่ได้ระบุวันเดินทางที่แน่นอนมาตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินจะแจ้งราคาที่ถูกที่สุด ณ ขณะนั้นให้ผู้โดยสารได้รับทราบ ราคาจะแน่นอนเมื่อทำการจองโดยใช้ชื่อ-สกุลผู้เดินทาง ระบุวันไป-กลับเรียบร้อยแล้ว และทำการออกตั๋วเครื่องบินภายใน 7 วัน นับจากวันจองโดยประมาณ

ราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ปี 2020

สอบถามรายละเอียด

หากท่านที่ต้องการจองตั๋วเครื่องบิน ออกตั๋วเครื่องบิน และมีความสงสัยในรายละเอียดในขั้นตอนการจอง หรือรายละเอียดการให้บริการของทางบริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้