พัทยาฮาเฮ B ดำน้ำดูปะการัง – พัทยา 2 วัน1 คืน

วันแรก

ท่าเรือบาลีฮาย – ดำน้ำดูปะการัง – อาหารค่ำ + ชมโชว์

10.00 น.

พร้อมกันที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ”

ควรเตรียม :    รองเท้าแตะ ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม อื่นๆ

10.30 น.

เรือออกเดินทางสู่ เกาะไผ่ เกาะล้าน หรือแหล่งดำน้ำดูปะการังที่เหมาะสมตามฤดูกาลและสภาพอากาศ

ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง (Snorkering)

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน “ปิกนิกแบบชาวเรือ” อาทิเช่น ข้าวผัดซีฟู้ด, กุ้งนึ่ง, ต้มยำทะเล,

ปลาหมึกย่างและน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเจ็บ พร้อมน้ำดื่มและผลไม้

 *กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปดำน้ำได้จะทำการเปลี่ยนรายการไปเข้าชม

พิพิธภัณฑ์สามมิติ และทานอาหารกลางวันที่สวนอาหารเรือนไทยทดแทน

15.00 น.

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา

16.00 น.

เดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย จากนั้นให้ท่านได้เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

เพื่อเช็คอินที่ โรงแรม A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com/หรือเทียบเท่า

                                        *จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที

หรือโรงแรม Pattaya Seaview http://www.pattayaseaviewhotel.com/

จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที

หรือโรงแรม M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/

โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

19.30 น.

บริการอาหารเย็น (โต๊ะจีน) ณ ภัตตาคารสัมปั้น พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์

                              *กรณีสัมปั้นงดการแสดงโชว์ จะทำการเปลี่ยนให้ท่านไปรับประทานอาหารพร้อมชมโชว์ที่บ้านสุขาวดีแทน

21.30 น.

สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น.

เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                                       (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลาอาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)