พัทยาฮาเฮ BBQ Seafood Buffet – พัทยา 2 วัน 1 คืน

วันแรก

สวนไทยพัทยา > พัทยา > M Pattaya Hotel > BBQ Seafood Buffet

เช้า

รอรับท่านที่ สวนไทย พัทยา (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

 

ให้ท่านและครอบครัวได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ได้ฟรี ฟรี ฟรี

 

เช่น บริการแต่งชุดไทยมาตรฐาน, นั่งรถม้าลำปาง, ล่องเรือโบราณ, ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย,

ร่วมกิจกรรมวิถีไทย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบ ขันโตกบุฟเฟ่ต์ ณ สวนไทย

 

ไทย (รอบอาหารกลางวันบริการระหว่างเวลา 11.30-14.00 น.)

 

หลังอาหารท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บเกี่ยวความสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย

บ่าย

เช็คอินเข้าสู่ที่พัก M Pattaya Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.mhotel.co.th/

เย็น     

บริการอาหารเย็นแบบ International BBQ Dinner Buffet ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติและอาหารทะเลสดๆ

 

ทั้ง สลัดบาร์, ซูชิบาร์, อาหารไทย-จีน-ยุโรป, ซีฟู้ดปิ้งย่าง กุ้ง-หอย-ปู-ปลา-ปลาหมึก, ผลไม้ต่างๆ, เบอเกอร์รี่, ขนมไทย,

ชา-กาแฟ

                             หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี..ราตรีสวัสดิ์

วันสอง

พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย > เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

12.00 น.

เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

(การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)