รักนะเบตง

โปรแกรมรักนะ…เบตง

3 วัน 2 คืน

เบตง เมืองในหมอกที่มีความเป็นมายาวนาน ชุมชนทำการเกษตร มีความเป็นอยู่เรียบง่าย สงบสุข ทำการเกษตรเป็นหลัก มีการประดิษฐ์ประดอยอาหารแสนอร่อย  ไก่เบตง กบภูเขา ผักน้ำ หมี่เบตง เฉาก๊วย เคาหยก เราให้ท่านได้ทานครบ

วันแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 

                – วังยะหริ่ง – เบตง                                         

 

07.05 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ WE 259

08.30 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่  นั่งรถตู้ วีไอพี
ออกเดินทางไปยัง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  เป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์
คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ให้ท่านได้ขอพร เรื่องสุขภาพ และความก้าวหน้า
หน้าที่การงาน การค้าขาย เริ่มจากการไหว้เทวดาฟ้าดิน องค์เทพต่าง ๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าคอยให้คำแนะนำ

จากนั้น ออกเดินทางชมวังยะหริ่งซึ่งสร้างโดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิปดีศรีสุรสงคราม
ใน ปี พ.ศ. 2438 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งยังมีความงดงามถึงปัจจุบันโดยจะมีทาญาติเจ้าของวัง คอยให้รายละเอียดความเป็นมาอย่างน่าประทับใจ

12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านพี่อูม เมนูเด็ด ข้าวผัดปู ต้มยำกุ้งแม่น้ำ
จากนั้น ออกเดินทางยาวเข้าเบตงแวะถ่ายภาพสวยๆกับคุ้งน้ำแสนสวยบนสะพานฮาลาบาลาให้หายเหนื่อยจากการเดินทางยาว

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ออกเดินทางต่ออีกหน่อย ถึงตัวเมืองเบตงนำท่านเข้าที่พักโรงแรมใจกลางเมืองเบตง
ล้างหน้าเช็คตัวให้สดชื่นแล้วไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวคุณชาย ร้านที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงโปรด เมนู กบภูเขา ไก่เบตง

หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านชมแสง สี สวยงามของอุโมงเบตงมงคลฤทธิ์
ที่เจาะภูเขาที่อยู่กลางเมืองเพื่อลดระยะทางสัญจรในตัวเมืองเบตง

ต่อด้วยนำท่านถ่ายภาพกับหอนาฬิกา ตู้ไปรษณีย์เบตง จากนั้นนำท่านพักผ่อนเพื่อเติมพลังสำหรับทัวร์ในวันรุ่งขึ้น

 

 วันที่สอง          ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – บ่อน้ำพุร้อน – สะพานแตปูซู –

                        สวนหมื่นบุบผา – อุโมงปิยะมิตร – สนามบินเบตง –

                        พิพิธภัณฑ์เบตง – สนามกีฬากลางหุบเขา – ถนนคนเดินเบตง                         

                        (เช้า/เที่ยง/เย็น)

รุ่งเช้า 04.00 น. นำท่านไปเดินถ่ายรูปชมวิวสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงที่สวยที่สุด

จากนั้น ไปทานอาหารเช้าร้านท้องถิ่น ส่งเสริมรายได้ชุมชน ข้าวยำบูดู ชากาแฟ ปาท่องโก๋ ขนมท้องถิ่น

หลังอาหาร จากนั้นแวะไปชมสะพานแตปูชู
เป็นสะพานแขวนที่ใช้ในการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่นขึงด้วยลวดสลิงแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาคนสมัยก่อนปูด้วยไม้ระแนงข้ามแม่น้ำปัตตานียาวกว่า 100 เมตร

จากนั้น ไปผ่อนคลายด้วยแช่เท้าในน้ำพุร้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จากนั้น เดินทางไปชม ถ่ายภาพสวยๆ ในสวนหมื่นบุบผาสวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา โครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพฯ

ต่อด้วย ชมความทึ่งของกองกำลังพรรคคอมมูนิสมาลายา ที่เจาะอุโมงค์ในภูเขาเพื่อใช้ในการหลบภัย มีความยาวถึง 1 กม โดยประมาณ เรียกชื่อว่า อุโมงปิยะมิตร

12.00น. รับประทานอาหาร
เมนูปลาที่สมเด็จพระเทพทรงแนะนำ ขลุ่ยปลานิล ณ ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหล

จากนั้น นำท่านชมสนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก

จากนั้น เดินทางเข้าตัวเมืองชมพิพิธภัณฑ์เบตง เรียนรู้ความเป็นมาของเมืองในหมอกแห่งนี้ ชมสนามกีฬากลางหุบเขาที่เป็นศูนย์กลางคนท้องออกกำลังกาย

ต่อด้วยสตรีสอาร์ท บอกเล่าถึงวิถีชีวิตคนเมืองในหมอก

จากนั้น นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ร้านต้าเหยิน ร้านเก่าแก่ดั้งเดิม
สูตรอาหารต้นตำรับ  จากเมืองจีน เมนู เค้าหยก  ผัดผักน้ำ

วันที่สาม     ติ่มซำ – วัดช้างให้ – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ –

                  สนามบินสุวรรณภูมิ                                        

                  (เช้า/เที่ยง/-)

เช้า วันนี้ให้ทานได้ตื่นสายหน่อยหลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า
ติ่มซำยอดฮิตของเบตงร้านเซ้งติ่มซำ ร้านเก่าแก่ ดั้งเดิม

และไปทานของหวานยอดฮิตเมืองเบตง คือ ร้านเฉาก๊วยเบตง กม. 4 ที่เปิดขายมา

4 รุ่น จากรุ่นทวด จนถึงรุ่นปัจจุบันลูกหลานสืบสานต่อ ตัวเฉาก๊วยมีความเหนียวนุ่ม หอมหวานให้ท่านได้รับประทาน

จากนั้น เดินทางต่อเข้าจังหวัดยะลาทานสะเต๊กขึ้นชื่อร้านดังของเมืองยะลา Maki Café    

จากนั้น เดินทางไปยังจังหวัดปัตตานี เพื่อขอพรหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เกจิ อาจารย์รุ่นแรกของเมืองไทย

จากนั้น ออกเดินทาง ไปหาดใหญ่  ช้อปปิ้ง ของฝากจากแดนใต้  ตลาดกิมหยง

 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน หาดใหญ่
19.30 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ เช็คอิน ฝากสัมภาระ สายการบินไทยสมายล์
20.25 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ WE 268

22.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ